Вотилівська філія комунального опорного закладу «Виноградський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Лисянської районної ради Черкаської області» І-ІІ ступенів

 

Фінансові звіти




 
            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
   
 
                Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
               
               
ЗВІТ  
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д,  № 4-3м)        
За 2018 рік  
                           
                        коди
Установа Відділ освіти лисянської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ   02147167
Територія пл.Миру 27 смт.Лмсянка Лисянського р-ну Черкаської обл  за КОАТУУ   7122855100
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ   410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету    0 #Н/Д        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   60 Орган з питань освіти та науки України  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)   0211020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
Періодичність: місячна, квартальна, річна                          
Одиниця виміру: грн, коп. Вотилівка                        
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перера-ховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 20 431,00 - - - - 20 431,00 20 431,00 - - - -
у тому числі:                          
Поточні видатки 2000 020 - - - - - - - - - - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - - - - -
Оплата праці  2110 040 - - - - - - - - - - -
  Заробітна плата 2111 050 - - - - - - - - - - -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 - - - - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 - - - - - - - - - - -
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - - - - - -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 - - - - - - - - - - -
  Оплата електроенергії 2273 180 - - - - - - - - - - -
  Оплата природного газу 2274 190 - - - - - - - - - - -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - - - - - -
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - - - - - -
Стипендії  2720 340 - - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 20 431,00 - - - - 20 431,00 20 431,00 - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 20 431,00 - - - - 20 431,00 20 431,00 - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 20 431,00 - - - - 20 431,00 20 431,00 - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - - - - - -
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - - - - - -
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - - - - - - -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - - - - - -
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - - - - - - -
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - - - - - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X - X X X X X X X X X
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                          
Керівник        Л.М.Гнатюк          
  (підпис)     (ініціали, прізвище)            
Головний бухгалтер       С.А.Шуляка          
  (підпис)     (ініціали, прізвище)            

11 січня 2019 року

 

 

                Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
 
                 
                                            ЗВІТ  
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень  
(форма  № 4-2д,  № 4-2м),                  
За 2018 рік  
Установа Відділ освіти лисянської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ   02147167
Територія пл.Миру 27 смт.Лмсянка Лисянського р-ну Черкаської обл  за КОАТУУ   7122855100
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ   410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0 #Н/Д        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - -  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 60 Орган з питань освіти та науки України  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                          
Одиниця виміру: грн, коп. Вотилівка                        
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Нараховано доходів за звітний період (рік) Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 12 11 12
Надходження коштів – усього Х 010 68 947,74 - - - - 70 405,24 Х Х Х 1 457,50 -
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків Х 020 68 947,74 Х Х Х Х 70 405,24 Х Х Х Х Х
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб Х 030 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти Х 040 - Х Х Х - - Х Х Х Х Х
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки Х 050 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки та надання кредитів- усього Х 070 68 947,74 Х Х Х Х Х 68 947,74 - - Х Х
у тому числі:                          
Поточні видатки 2000 080 68 947,74 Х Х Х Х Х 68 947,74 - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 68 947,74 Х Х Х Х Х 68 947,74 - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 7 204,24 Х Х Х Х Х 7 204,24 - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 61 608,50 Х Х Х Х Х 61 608,50 - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 135,00 Х Х Х Х Х 135,00 - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 135,00 Х Х Х Х Х 135,00 - - Х Х
  Оплата енргосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Внутрішнє кредитування 4100 630 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 650 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
                  - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 680 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Повернення зовнішніх кредитів 4220 710 Х Х   Х   Х Х   Х Х  
                           
Керівник      Л.М.Гнатюк          
  (підпис)   (ініціали, прізвище)              
Головний бухгалтер     С.А.Шуляка          
  (підпис)   (ініціали, прізвище)              
11 січня 2019 року                          

 

 

 

 

                         
                  Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
                 
                                                 ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д,      № 4-1м),        
                                   
За 2018 рік
                                   
Установа Відділ освіти лисянської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ     02147167
Територія пл.Миру 27 смт.Лмсянка Лисянського р-ну Черкаської обл  за КОАТУУ     7122855100
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ     410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0 #Н/Д      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 60 Орган з питань освіти та науки України
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                                  
Одиниця виміру: грн, коп. Вотилівка                                
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Нарахо-вано доходів за звітний період (рік)  Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у т.ч. проведені за видатками загального фонду
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 15 16 14 15
Надходження коштів – усього Х 010 - 767,70 - - - - 1 750,46 Х Х Х Х Х Х 2 518,16 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 - Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 - Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 - Х Х Х Х - 1 750,46 Х Х Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050 - Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки -  усього Х 070 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
у тому числі:                                  
Поточні видатки 2000 080 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти до бюджету розвитку 2450 610 -   Х Х Х Х Х -     - - -   Х
Внутрішнє кредитування 4100 620 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
Надання внутрішніх кредитів 4110 630 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 640 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 650 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 660 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
Повернення внутрішніх кредитів 4120 670 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
   Повернення кредитів органами державного управління інших  рівнів 4121 680 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
    Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями 4122 690 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
   Повернення інших внутрішніх кредитів 4123 700 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
Зовнішнє кредитування 4200 710 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
Надання зовнішніх кредитів 4210 720 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
Повернення зовнішніх кредитів 4220 730 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
                                   
Керівник              Л.М.Гнатюк                
      (підпис)       (ініціали, прізвище)                
Головний бухгалтер             С.А.Шуляка                
11 січня 2019року     (підпис)       (ініціали, прізвище)                
                                   
             
               
ЗВІТ    
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)        
за 2018р    
                коди    
Установа Відділ освіти Лисянської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ 02147167    
Територія пл.Миру 27. см.Лисянка Лисянського р-н Черкаської обл за КОАТУУ 7122855100    
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ 410    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  060              
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 60 Орган з питань освіти та науки України    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами    
Періодичність: квартальна, річна       Вотилівський НВК          
Одиниця виміру: грн, коп.                    
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 2 702 755,00 2 702 755,00 - 2 618 409,05 2 618 409,05 -    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 2 702 755,00 - - 2 618 409,05 2 618 409,05 -    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 2 507 320,00 - - 2 441 924,67 2 441 924,67 -    
Оплата праці  2110 040 2 049 010,00 2 049 010,00 - 1 983 616,27 1 983 616,27 -    
  Заробітна плата 2111 050 2 049 010,00   - 1 983 616,27 1 983 616,27      
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060     -          
Нарахування на оплату праці 2120 070 458 310,00 458 310,00 - 458 308,40 458 308      
Використання товарів і послуг 2200 080 195 435,00   - 176 484,38 176 484,38 -    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 30 450,00 - - 30 422,17 30 422,17      
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - -        
Продукти харчування 2230 110 30 720,00 30 720,00 - 30 718,47 30 718,47      
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 2 810,00 - - 2 806,10 2 806,10      
Видатки на відрядження 2250 130 4 040,00 - - 2 465,80 2 465,80      
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - -        
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 127 415,00 127 415,00 - 110 071,84 110 071,84 -    
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -    
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170       -        
  Оплата електроенергії 2273 180 41 035,00     23 695,84 23 695,84      
  Оплата природного газу 2274 190       -        
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 86 380,00     86 376,00 86 376,00      
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -    
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -    
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - -            
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320           -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -    
Стипендії  2720 340 - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350           -    
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -    
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -    
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -    
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -    
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -    
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -    
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -    
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -    
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -    
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -    
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -    
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -    
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -    
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X 37 300,00 X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -    
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                    
Керівник          Л.М.Гнатюк      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)      
Головний бухгалтер         С.А.Шуляка      
16 січня 2019р     (підпис)   (ініціали, прізвище)      
            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
   
               
               
ЗВІТ    
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)        
за ІІІ квартал 2018р    
                коди    
Установа Відділ освіти Лисянської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ 02147167    
Територія пл.Миру 27. см.Лисянка Лисянського р-н Черкаської обл за КОАТУУ 7122855100    
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ 410    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  060              
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 60 Орган з питань освіти та науки України    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами    
Періодичність: квартальна, річна       Вотилівський НВК          
Одиниця виміру: грн, коп.                    
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 2 912 753,00 2 206 353,00 - 2 029 731,00 2 028 358,09 1 372,91    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 2 912 753,00 - - 2 029 731,00 2 028 358,09 1 372,91    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 2 711 233,00 - - 1 896 606,00 1 896 605,65 0,35    
Оплата праці  2110 040 2 222 337,00 1 669 058,00 - 1 545 040,00 1 545 039,98 0,02    
  Заробітна плата 2111 050 2 222 337,00   - 1 545 040,00 1 545 039,98      
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060     -          
Нарахування на оплату праці 2120 070 488 896,00 380 355,00 - 351 566,00 351 566      
Використання товарів і послуг 2200 080 201 520,00   - 133 125,00 131 752,44 1 372,56    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 23 061,00 - - 1 650,00 1 648,68      
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 300,00 300,00 - -        
Продукти харчування 2230 110 42 030,00 32 000,00 - 26 722,00 25 451,44      
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 4 674,00 - - 1 300,00 1 213,20      
Видатки на відрядження 2250 130 4 040,00 - - 600,00 590,80      
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - -          
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 127 415,00 110 380,00 - 102 853,00 102 848,32 4,68    
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -    
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170                
  Оплата електроенергії 2273 180 41 035,00     16 473,00 16 472,32      
  Оплата природного газу 2274 190                
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 86 380,00     86 380,00 86 376,00      
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -    
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -    
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - -            
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320           -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -    
Стипендії  2720 340 - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350           -    
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -    
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -    
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -    
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -    
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -    
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -    
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -    
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -    
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -    
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -    
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -    
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -    
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -    
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X 14 260,00 X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -    
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                    
Керівник          Л.М.Гнатюк      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)      
Головний бухгалтер         С.А.Шуляка      
11 жовтня 2018р     (підпис)   (ініціали, прізвище)      
                Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
               
               
ЗВІТ  
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д,  № 4-3м)        
за ІІІ квартал 2018 р.  
                           
                        коди
Установа Відділ освіти лисянської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ   02147167
Територія пл.Миру 27 смт.Лмсянка Лисянського р-ну Черкаської обл  за КОАТУУ   7122855100
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ   410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету    0 #Н/Д        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   60 Орган з питань освіти та науки України  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)   0211020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
Періодичність: місячна, квартальна, річна                          
Одиниця виміру: грн, коп.                          
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перера-ховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 - - - - - - - - - - -
у тому числі:                          
Поточні видатки 2000 020 - - - - - - - - - - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - - - - -
Оплата праці  2110 040 - - - - - - - - - - -
  Заробітна плата 2111 050 - - - - - - - - - - -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 - - - - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 - - - - - - - - - - -
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - - - - - -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 - - - - - - - - - - -
  Оплата електроенергії 2273 180 - - - - - - - - - - -
  Оплата природного газу 2274 190 - - - - - - - - - - -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - - - - - -
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - - - - - -
Стипендії  2720 340 - - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - - - - - -
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - - - - - -
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - - - - - - -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - - - - - -
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - - - - - - -
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - - - - - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X - X X X X X X X X X
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                          
Керівник        Л.М.Гнатюк          
  (підпис)     (ініціали, прізвище)            
Головний бухгалтер       С.А.Шуляка          
  (підпис)     (ініціали, прізвище)            
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень  
(форма  № 4-2д,  № 4-2м),                  
за ІІІ квартал 2018 р.  
Установа Відділ освіти лисянської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ   02147167
Територія пл.Миру 27 смт.Лмсянка Лисянського р-ну Черкаської обл  за КОАТУУ   7122855100
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ   410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0 #Н/Д        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - -  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 60 Орган з питань освіти та науки України  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                          
Одиниця виміру: грн, коп. Вотилівка                        
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Нараховано доходів за звітний період (рік) Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 12 11 12
Надходження коштів – усього Х 010 46 527,51 - - - - 47 985,01 Х Х Х 1 457,50 -
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків Х 020 46 527,51 Х Х Х Х 47 985,01 Х Х Х Х Х
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб Х 030 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти Х 040 - Х Х Х - - Х Х Х Х Х
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки Х 050 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки та надання кредитів- усього Х 070 46 527,51 Х Х Х Х Х 46 527,51 - - Х Х
у тому числі:                          
Поточні видатки 2000 080 46 527,51 Х Х Х Х Х 46 527,51 - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 46 527,51 Х Х Х Х Х 46 527,51 - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 2 274,90 Х Х Х Х Х 2 274,90 - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 44 117,61 Х Х Х Х Х 44 117,61 - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 135,00 Х Х Х Х Х 135,00 - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 135,00 Х Х Х Х Х 135,00 - - Х Х
  Оплата енргосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Внутрішнє кредитування 4100 630 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 650 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
                  - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 680 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Повернення зовнішніх кредитів 4220 710 Х Х   Х   Х Х   Х Х  
                           
Керівник      Л.М.Гнатюк          
  (підпис)   (ініціали, прізвище)              
Головний бухгалтер     С.А.Шуляка          
  (підпис)   (ініціали, прізвище)              
                  Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
                 
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д,      № 4-1м),        
                                   
за ІІІ квартал 2018 р.
                                   
Установа Відділ освіти лисянської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ     02147167
Територія пл.Миру 27 смт.Лмсянка Лисянського р-ну Черкаської обл  за КОАТУУ     7122855100
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ     410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0 #Н/Д      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 60 Орган з питань освіти та науки України
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                                  
Одиниця виміру: грн, коп. Вотилівка                                
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Нарахо-вано доходів за звітний період (рік)  Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у т.ч. проведені за видатками загального фонду
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 15 16 14 15
Надходження коштів – усього Х 010 - 767,70 - - - - 1 217,74 Х Х Х Х Х Х 1 985,44 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 - Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 - Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 - Х Х Х Х - 1 217,74 Х Х Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050 - Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки -  усього Х 070 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
у тому числі:                                  
Поточні видатки 2000 080 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х Х - - - - - - Х Х
Капітальні трансферти до бюджету розвитку 2450 610 -   Х Х Х Х Х -     - - -   Х
Внутрішнє кредитування 4100 620 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
Надання внутрішніх кредитів 4110 630 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 640 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 650 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 660 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
Повернення внутрішніх кредитів 4120 670 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
   Повернення кредитів органами державного управління інших  рівнів 4121 680 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
    Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями 4122 690 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
   Повернення інших внутрішніх кредитів 4123 700 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
Зовнішнє кредитування 4200 710 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
Надання зовнішніх кредитів 4210 720 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
Повернення зовнішніх кредитів 4220 730 Х   Х Х Х Х Х Х     Х Х Х   Х
                                   
Керівник              Л.М.Гнатюк                
      (підпис)       (ініціали, прізвище)                
Головний бухгалтер             С.А.Шуляка                
"5"жовтня 2018 року     (підпис)       (ініціали, прізвище)                
                Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
 
                 
ЗВІТ  
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень  
(форма № 4-2д,  № 4-2м),                    
за 1 квартал 2018 року  
                           
                        коди
Установа Відділ освіти Лисянської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ   02147167
Територія пл.Миру 27. см.Лисянка Лисянського р-н Черкаської обл за КОАТУУ   7122855100
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ   410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0          
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - -  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти та науки України  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
Періодичність: місячна, квартальна, річна.       Вотилівський НВК                     
Одиниця виміру: грн, коп.                          
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Нараховано доходів за звітний період (рік) Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік)   Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10   11 12
Надходження коштів – усього Х 010 20 038,60   -   - 20 038,60 Х Х Х   -
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків Х 020 20 038,60 Х Х Х Х 20 038,60 Х Х Х Х Х
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб Х 030   Х Х Х Х - Х Х Х Х Х
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти Х 040   Х Х Х - - Х Х Х Х Х
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки Х 050   Х Х Х Х - Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки та надання кредитів- усього Х 070 20 038,60 Х Х Х Х Х 20 038,60 -   Х Х
у тому числі:                          
Поточні видатки 2000 080 20 038,60 Х Х Х Х Х 20 038,60 -   Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 20 038,60 Х Х Х Х Х 20 038,60 -   Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150   Х Х Х Х Х   -   Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160   Х Х Х Х Х   -   Х Х
Продукти харчування 2230 170 20 038,60 Х Х Х Х Х 20 038,60 -   Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180   Х Х Х Х Х   -   Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210   Х Х Х Х Х   -   Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240   Х Х Х Х Х   -   Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260   Х Х Х Х Х   -   Х Х
  Оплата енргосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Інші поточні видатки 2800 420   Х Х Х Х Х   -   Х Х
Капітальні видатки 3000 430   Х Х Х Х Х   -   Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440   Х Х Х Х Х   -   Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450   Х Х Х Х Х   -   Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
    630                      
    640                      
    650                      
Внутрішнє кредитування 4100 630 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 650 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
                  - -      
                  - -      
                  - -      
                  - -      
Зовнішнє кредитування 4200 680 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Повернення зовнішніх кредитів 4220 710 Х Х   Х   Х Х   Х Х  
                           
Керівник      Л.М.Гнатюк          
  (підпис)   (ініціали, прізвище)              
Головний бухгалтер     С.А.Шуляка          
  (підпис)   (ініціали, прізвище)              
11 квітня 2018 року                          
                           
                  Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
                 
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д,  № 4-1м),          
                               
за 1 квартал 2018 року
                               
Установа Відділ освіти Лисянської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ 02147167
Територія пл.Миру 27. см.Лисянка Лисянського р-н Черкаської обл за КОАТУУ 7122855100
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ 410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти та науки України
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Періодичність: місячна, квартальна, річна.           Вотилівський НВК                
Одиниця виміру: грн, коп.                              
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Нарахо-вано доходів за звітний період (рік)  Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього Х 010   543,15 - - - -   Х Х Х Х   -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020   Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030   Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040   Х Х Х Х -   Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050   Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки -  усього Х 070   Х Х Х Х Х Х   - - - Х Х
у тому числі:                              
Поточні видатки 2000 080   Х Х Х Х Х Х   - - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата праці  2110 100   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140   Х Х Х Х Х Х   - - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150   Х Х Х Х Х Х   - - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420   Х Х Х Х Х Х   - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
                               
Капітальні трансферти до бюджету розвитку 2450 610 -   Х Х Х Х Х -     -   Х
Внутрішнє кредитування 4100 620 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
Надання внутрішніх кредитів 4110 630 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 640 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 650 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 660 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
Повернення внутрішніх кредитів 4120 670 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
   Повернення кредитів органами державного управління інших  рівнів 4121 680 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
    Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями 4122 690 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
   Повернення інших внутрішніх кредитів 4123 700 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
Зовнішнє кредитування 4200 710 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
Надання зовнішніх кредитів 4210 720 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
Повернення зовнішніх кредитів 4220 730 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
                               
Керівник              Л.М.Гнатюк            
      (підпис)       (ініціали, прізвище)            
Головний бухгалтер             С.А.Шуляка            
11 квітня 2018 року     (підпис)       (ініціали, прізвище)            
                               
                               
            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
   
               
               
ЗВІТ    
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)        
за І квартал 2018р    
                коди    
Установа Відділ освіти Лисянської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ 02147167    
Територія пл.Миру 27. см.Лисянка Лисянського р-н Черкаської обл за КОАТУУ 7122855100    
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ 410    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0              
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 60 Орган з питань освіти та науки України    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами    
Періодичність: квартальна, річна       Вотилівський НВК        
Одиниця виміру: грн, коп.                    
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 2 916 485,00 785 509,00 - 707 774,00 707 544,92 229,08    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 2 916 485,00 - - 707 774,00 707 544,92 229,08    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 2 675 573,00 - - 682 490,00 682 489,78 0,22    
Оплата праці  2110 040 2 193 092,00 560 439,00 - 557 171,00 557 170,30 0,70    
  Заробітна плата 2111 050 2 193 092,00   - 557 171,00 557 170,30      
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060     -          
Нарахування на оплату праці 2120 070 482 481,00 125 320,00 - 125 319,00 125 319      
Використання товарів і послуг 2200 080 240 912,00   - 25 284,00 25 055,14 228,86    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 11 431,00 - - - -      
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 300,00 300,00 - -        
Продукти харчування 2230 110 48 000,00 15 000,00 - 13 640,00 13 635,18      
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 5 174,00 - - 800,00 576,01      
Видатки на відрядження 2250 130 2 250,00 - - - -      
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - -          
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 173 757,00 76 000,00 - 10 844,00 10 843,95 0,05    
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -    
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170                
  Оплата електроенергії 2273 180 41 035,00     10 844,00 10 843,95      
  Оплата природного газу 2274 190                
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 132 722,00     - -      
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -    
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -    
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - -            
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320           -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -    
Стипендії  2720 340 - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350           -    
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -    
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -    
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -    
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -    
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -    
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -    
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -    
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -    
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -    
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -    
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -    
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -    
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -    
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X 8 450,00 X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -    
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                    
Керівник          Л.М.Гнатюк      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)      
Головний бухгалтер         С.А.Шуляка      
11  квітня 2018 р.     (підпис)   (ініціали, прізвище)      
                     
                Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
                 
                                                                                                                     ЗВІТ
                                                          про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д, № 4-1м),          
                               
                                                                                                              за ІІІ квартал 2017 р.
                               
Установа Відділ освіти Лисянської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ 02147167
Територія пл.Миру 27. см.Лисянка Лисянського р-н Черкаської обл за КОАТУУ 7122855100
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ 410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти та науки України
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Періодичність: місячна, квартальна, річна.           Вотилівський НВК                
Одиниця виміру: грн, коп.                              
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Нарахо-вано доходів за звітний період (рік)  Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього Х 010   6 497,07 - - - - 1 467,84 Х Х Х Х 7 828,68 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020   Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030   Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040   Х Х Х Х - 1 467,84 Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050   Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки -  усього Х 070   Х Х Х Х Х Х 136,23 - - - Х Х
у тому числі:                              
Поточні видатки 2000 080   Х Х Х Х Х Х 136,23 - - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата праці  2110 100   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420   Х Х Х Х Х Х 136,23 - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
                               
Капітальні трансферти до бюджету розвитку 2450 610 -   Х Х Х Х Х -     -   Х
Внутрішнє кредитування 4100 620 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
Надання внутрішніх кредитів 4110 630 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 640 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 650 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 660 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
Повернення внутрішніх кредитів 4120 670 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
   Повернення кредитів органами державного управління інших  рівнів 4121 680 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
    Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями 4122 690 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
   Повернення інших внутрішніх кредитів 4123 700 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
Зовнішнє кредитування 4200 710 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
Надання зовнішніх кредитів 4210 720 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
Повернення зовнішніх кредитів 4220 730 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
                               
Керівник              Л.М.Гнатюк            
      (підпис)       (ініціали, прізвище)            
Головний бухгалтер             С.А.Шуляка            
"09"жовтня 2017 року     (підпис)       (ініціали, прізвище)            
                               
Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
 
 

 

ЗВІТ  
   про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень  
                                                          (форма № 4-2д,  № 4-2м),                  
                                                                                        за ІІІ квартал 2017 р.  
                         
                      коди
Установа Відділ освіти Лисянської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ 02147167
Територія пл.Миру 27. см.Лисянка Лисянського р-н Черкаської обл за КОАТУУ 7122855100
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ 410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - -  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти та науки України  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
Періодичність: місячна, квартальна, річна.       Вотилівський НВК              
Одиниця виміру: грн, коп.                        
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Нараховано доходів за звітний період (рік) Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12
Надходження коштів – усього Х 010 72 005,51   -   - 72 005,51 Х Х   -
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків Х 020 72 005,51 Х Х Х Х 72 005,51 Х Х Х Х
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб Х 030   Х Х Х Х - Х Х Х Х
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти Х 040   Х Х Х - - Х Х Х Х
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки Х 050   Х Х Х Х - Х Х Х Х
Фінансування Х 060   Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки та надання кредитів- усього Х 070 72 005,51 Х Х Х Х Х 72 005,51 - Х Х
у тому числі:                        
Поточні видатки 2000 080 72 005,51 Х Х Х Х Х 72 005,51 - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 72 005,51 Х Х Х Х Х 72 005,51 - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 5 826,30 Х Х Х Х Х 5 826,30 - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160   Х Х Х Х Х   - Х Х
Продукти харчування 2230 170 43 919,21 Х Х Х Х Х 43 919,21 - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 660,00 Х Х Х Х Х 660,00 - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 21 600,00 Х Х Х Х Х 21 600,00 - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240   Х Х Х Х Х   - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 21 600,00 Х Х Х Х Х 21 600,00 - Х Х
  Оплата енргосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420   Х Х Х Х Х   - Х Х
Капітальні видатки 3000 430   Х Х Х Х Х   - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440   Х Х Х Х Х   - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450   Х Х Х Х Х   - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - - Х Х
    630                    
    640                    
    650                    
Внутрішнє кредитування 4100 630 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 650 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 - Х Х Х Х Х - - Х Х
                  - -    
                  - -    
                  - -    
                  - -    
Зовнішнє кредитування 4200 680 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Повернення зовнішніх кредитів 4220 710 Х Х   Х   Х Х   Х  
                         
Керівник      Л.М.Гнатюк        
  (підпис)   (ініціали, прізвище)            
Головний бухгалтер     С.А.Шуляка        
  (підпис)   (ініціали, прізвище)            
                Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
               
               
                                                                     ЗВІТ  
 про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д,  № 4-3м)          
                                                      за ІІІ квартал 2017 р.  
                           
                        коди
Установа Відділ освіти Лисянської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ   02147167
Територія пл.Миру 27. см.Лисянка Лисянського р-н Черкаської обл за КОАТУУ   7122855100
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ   410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету    0          
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   010 Орган з питань освіти та науки України  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)   1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
Періодичність: місячна, квартальна, річна       Вотилівський НВК                
Одиниця виміру: грн, коп.                          
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перера-ховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік)   Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   13 14
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010                     -
у тому числі:                          
Поточні видатки 2000 020 - - - - - - - -   - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - -   - -
Оплата праці  2110 040 - - - - - - - -   - -
  Заробітна плата 2111 050 - - - - - - - -   - -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - - -   - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - - - -   - -
Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - - - -   - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - - - -   - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - - -   - -
Продукти харчування 2230 110 - - - - - - - -   - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - - - -   - -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - - - -   - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - - -   - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 - - - - - - - -   - -
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - - -   - -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 - - - - - - - -   - -
  Оплата електроенергії 2273 180 - - - - - - - -   - -
  Оплата природного газу 2274 190 - - - - - - - -   - -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - - -   - -
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - - -   - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - - - -   - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - - -   - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - - - -   - -
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - - - -   - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - - - -   - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - - - -   - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - - -   - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - - -   - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - - -   - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - - -   - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - - -   - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - - -   - -
Стипендії  2720 340 - - - - - - - -   - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - - -   - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - - - -   - -
Капітальні видатки 3000 370   - - - -           -
Придбання основного капіталу 3100 380   - - - -           -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390   - - - -           -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400   - - - -           -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410   - - - -           -
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420   - - - -           -
Капітальний ремонт 3130 430   - - - -           -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440   - - - -           -
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450   - - - -           -
Реконструкція  та  реставрація  3140 460   - - - -           -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470   - - - -           -
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480   - - - -           -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - - -   - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - - -   - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - - -   - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - - -   - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - - -   - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - - -   - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - - -   - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - - -   - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - - -   - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - - -   - -
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - - - -   - -
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - - -   - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - - -   - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - - -   - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - - -   - -
Інші видатки 5000 640 X   X X X X X X X X X
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                          
                           
                           
Керівник        Л.М.Гнатюк          
  (підпис)     (ініціали, прізвище)            
Головний бухгалтер       С.А.Шуляка          
  (підпис)     (ініціали, прізвище)            
"09"жовтня 2017 року
            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
   
               
               
ЗВІТ    
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)        
за ІІІ квартал 2017 р.    
                коди    
Установа Відділ освіти Лисянської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ 02147167    
Територія пл.Миру 27. см.Лисянка Лисянського р-н Черкаської обл за КОАТУУ 7,123E+09    
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ 410    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0              
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти та науки України    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами    
Періодичність: квартальна, річна       Вотилівський НВК        
Одиниця виміру: грн, коп.                    
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 2 871 829,00 2 175 542,00 - 1 804 795,00 1 804 792,18 2,82    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 2 871 829,00 - - 1 804 795,00 1 804 792,18 2,82    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 2 584 674,00 - - 1 656 941,00 1 656 940,39 0,61    
Оплата праці  2110 040 2 116 850,00 1 593 523,00 - 1 352 785,00 1 352 784,42 0,58    
  Заробітна плата 2111 050 2 116 850,00   - 1 352 785,00 1 352 784,42      
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060     -          
Нарахування на оплату праці 2120 070 467 824,00 359 927,00 - 304 156,00 304 155,97      
Використання товарів і послуг 2200 080 287 155,00   - 147 854,00 147 851,79 2,21    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 36 193,00 - - 21 905,00 21 905,00      
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 1 600,00 1 000,00 - -        
Продукти харчування 2230 110 27 387,00 31 006,00 - 17 791,00 17 790,86      
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 8 460,00 - - 2 184,00 2 183,62      
Видатки на відрядження 2250 130 6 740,00 - - 725,00 724,19      
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - -          
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 206 275,00 164 772,00 - 105 249,00 105 248,12 0,88    
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -    
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170                
  Оплата електроенергії 2273 180 32 125,00     16 969,00 16 968,97      
  Оплата природного газу 2274 190                
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 174 150,00     88 280,00 88 279,15      
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 500,00 - - - - -    
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -    
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 500,00 500,00            
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320           -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -    
Стипендії  2720 340 - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350           -    
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -    
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -    
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -    
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -    
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -    
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -    
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -    
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -    
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -    
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -    
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -    
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -    
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -    
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X 24 814,00 X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -    

 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

 


                   
Керівник          Л.М.Гнатюк      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)      
Головний бухгалтер         С.А.Шуляка      
"09"жовтня 2017 року     (підпис)   (ініціали, прізвище)      
                  Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
                 
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д,  № 4-1м),          
                               
за 2017 рік
                               
Установа Відділ освіти Лисянської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ 02147167
Територія пл.Миру 27. см.Лисянка Лисянського р-н Черкаської обл за КОАТУУ 7122855100
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ 410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти та науки України
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Періодичність: місячна, квартальна, річна.           Вотилівський НВК                
Одиниця виміру: грн, коп.                              
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Нарахо-вано доходів за звітний період (рік)  Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього Х 010 7 964,23 6 497,07 - - - - 2 010,31 Х Х Х Х 543,15 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020   Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 7 964,23 Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040   Х Х Х Х - 2 010,31 Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050   Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки -  усього Х 070   Х Х Х Х Х Х 7 964,23 - - - Х Х
у тому числі:                              
Поточні видатки 2000 080 7 964,23 Х Х Х Х Х Х 7 964,23 - - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата праці  2110 100   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 7 828,00 Х Х Х Х Х Х 7 828,00 - - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 7 828,00 Х Х Х Х Х Х 7 828,00 - - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 136,23 Х Х Х Х Х Х 136,23 - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
                               
Капітальні трансферти до бюджету розвитку 2450 610 -   Х Х Х Х Х -     -   Х
Внутрішнє кредитування 4100 620 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
Надання внутрішніх кредитів 4110 630 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 640 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 650 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 660 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
Повернення внутрішніх кредитів 4120 670 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
   Повернення кредитів органами державного управління інших  рівнів 4121 680 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
    Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями 4122 690 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
   Повернення інших внутрішніх кредитів 4123 700 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
Зовнішнє кредитування 4200 710 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
Надання зовнішніх кредитів 4210 720 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
Повернення зовнішніх кредитів 4220 730 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
                               
Керівник              Л.М.Гнатюк            
      (підпис)       (ініціали, прізвище)            
Головний бухгалтер             С.А.Шуляка            
12 січня 2018 року     (підпис)       (ініціали, прізвище)            
                Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
 
                 
ЗВІТ  
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень  
(форма № 4-2д,  № 4-2м),                    
за 2017 рік  
                           
                        коди
Установа Відділ освіти Лисянської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ   02147167
Територія пл.Миру 27. см.Лисянка Лисянського р-н Черкаської обл за КОАТУУ   7122855100
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ   410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0          
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - -  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти та науки України  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
Періодичність: місячна, квартальна, річна.       Вотилівський НВК                
Одиниця виміру: грн, коп.                          
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Нараховано доходів за звітний період (рік) Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік)   Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10   11 12
Надходження коштів – усього Х 010 204 058,19   -   - 204 058,19 Х Х Х   -
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків Х 020 204 058,19 Х Х Х Х 204 058,19 Х Х Х Х Х
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб Х 030   Х Х Х Х - Х Х Х Х Х
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти Х 040   Х Х Х - - Х Х Х Х Х
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки Х 050   Х Х Х Х - Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки та надання кредитів- усього Х 070 204 058,19 Х Х Х Х Х 204 058,19 -   Х Х
у тому числі:                          
Поточні видатки 2000 080 204 058,19 Х Х Х Х Х 204 058,19 -   Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 204 058,19 Х Х Х Х Х 204 058,19 -   Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 116 917,16 Х Х Х Х Х 116 917,16 -   Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160   Х Х Х Х Х   -   Х Х
Продукти харчування 2230 170 64 881,03 Х Х Х Х Х 64 881,03 -   Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 660,00 Х Х Х Х Х 660,00 -   Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 21 600,00 Х Х Х Х Х 21 600,00 -   Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240   Х Х Х Х Х   -   Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 21 600,00 Х Х Х Х Х 21 600,00 -   Х Х
  Оплата енргосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Інші поточні видатки 2800 420   Х Х Х Х Х   -   Х Х
Капітальні видатки 3000 430   Х Х Х Х Х   -   Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440   Х Х Х Х Х   -   Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450   Х Х Х Х Х   -   Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
    630                      
    640                      
    650                      
Внутрішнє кредитування 4100 630 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 650 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
                  - -      
                  - -      
                  - -      
                  - -      
Зовнішнє кредитування 4200 680 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 - Х Х Х Х Х - -   Х Х
Повернення зовнішніх кредитів 4220 710 Х Х   Х   Х Х   Х Х  
                           
Керівник      Л.М.Гнатюк          
  (підпис)   (ініціали, прізвище)              
Головний бухгалтер     С.А.Шуляка          
  (підпис)   (ініціали, прізвище)              
 
12 січня 2018року
              Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
               
               
ЗВІТ  
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д,  № 4-3м)          
за 2017 рік  
                           
                        коди
Установа Відділ освіти Лисянської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ   02147167
Територія пл.Миру 27. см.Лисянка Лисянського р-н Черкаської обл за КОАТУУ   7122855100
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ   410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету    0          
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   010 Орган з питань освіти та науки України  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)   1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
Періодичність: місячна, квартальна, річна       Вотилівський НВК                
Одиниця виміру: грн, коп.                          
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перера-ховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік)   Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   13 14
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010                     -
у тому числі:                          
Поточні видатки 2000 020 - - - - - - - -   - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - -   - -
Оплата праці  2110 040 - - - - - - - -   - -
  Заробітна плата 2111 050 - - - - - - - -   - -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - - -   - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - - - -   - -
Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - - - -   - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - - - -   - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - - -   - -
Продукти харчування 2230 110 - - - - - - - -   - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - - - -   - -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - - - -   - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - - -   - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 - - - - - - - -   - -
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - - -   - -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 - - - - - - - -   - -
  Оплата електроенергії 2273 180 - - - - - - - -   - -
  Оплата природного газу 2274 190 - - - - - - - -   - -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - - -   - -
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - - -   - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - - - -   - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - - -   - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - - - -   - -
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - - - -   - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - - - -   - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - - - -   - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - - -   - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - - -   - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - - -   - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - - -   - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - - -   - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - - -   - -
Стипендії  2720 340 - - - - - - - -   - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - - -   - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - - - -   - -
Капітальні видатки 3000 370   - - - -           -
Придбання основного капіталу 3100 380   - - - -           -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390   - - - -           -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400   - - - -           -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410   - - - -           -
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420   - - - -           -
Капітальний ремонт 3130 430   - - - -           -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440   - - - -           -
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450   - - - -           -
Реконструкція  та  реставрація  3140 460   - - - -           -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470   - - - -           -
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480   - - - -           -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - - -   - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - - -   - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - - -   - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - - -   - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - - -   - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - - -   - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - - -   - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - - -   - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - - -   - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - - -   - -
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - - - -   - -
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - - -   - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - - -   - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - - -   - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - - -   - -
Інші видатки 5000 640 X   X X X X X X X X X
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                          
                           
                           
Керівник        Л.М.Гнатюк          
  (підпис)     (ініціали, прізвище)            
Головний бухгалтер       С.А.Шуляка          
  (підпис)     (ініціали, прізвище)            
12 січня 2018 року  






 

            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
   
               
               
ЗВІТ    
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)        
за 2017 рік    
                коди    
Установа Відділ освіти Лисянської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ 02147167    
Територія пл.Миру 27. см.Лисянка Лисянського р-н Черкаської обл за КОАТУУ 7,123E+09    
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ 410    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0              
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти та науки України    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами    
Періодичність: квартальна, річна       Вотилівський НВК        
Одиниця виміру: грн, коп.                    
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 2 938 149 2 938 149 - 2 477 020,34 2 477 020,34 -    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 2 938 149 - - 2 477 020,34 2 477 020,34 -    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 2 639 940,00 - - 2 276 489,71 2 276 489,71 -    
Оплата праці  2110 040 2 144 950,00 2 144 950,00 - 1 858 602,10 1 858 602,10 -    
  Заробітна плата 2111 050 2 144 950,00   - 1 858 602,10 1 858 602,10      
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060     -          
Нарахування на оплату праці 2120 070 494 990,00 494 990,00 - 417 887,61 417 887,61      
Використання товарів і послуг 2200 080 298 209   - 200 530,63 200 530,63 -    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 40 526,00 - - 37 807,24 37 807,24      
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 570 570 - 569,58 569,58      
Продукти харчування 2230 110 44 531,00 44 531,00 - 44 530,62 44 530,62      
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 3 501,00 - - 2 429,25 2 429,25      
Видатки на відрядження 2250 130 725,00 - - 724,19 724,19      
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - -          
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 207 941,00 207 941,00 - 114 469,75 114 469,75 -    
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -    
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170                
  Оплата електроенергії 2273 180 33 791,00     26 190,60 26 190,60      
  Оплата природного газу 2274 190                
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 174 150,00     88 279,15 88 279,15      
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 415,00 - - - - -    
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -    
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 415,00 415,00            
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320           -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -    
Стипендії  2720 340 - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350           -    
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -    
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -    
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -    
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -    
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -    
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -    
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -    
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -    
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -    
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -    
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -    
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -    
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -    
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X 44 752,00 X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -    
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                    
Керівник          Л.М.Гнатюк      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)      
Головний бухгалтер         С.А.Шуляка      
15 січня 2018р.     (підпис)   (ініціали, прізвище)      

               


Обновлен сегодня. Создан 15 ноя 2017