ВОТИЛІВСЬКА ШКОЛА: LIFE

 

Фінансові звіти НВК
                  Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
                 
                                                                                                                     ЗВІТ
                                                          про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д, № 4-1м),          
                               
                                                                                                              за ІІІ квартал 2017 р.
                               
Установа Відділ освіти Лисянської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ 02147167
Територія пл.Миру 27. см.Лисянка Лисянського р-н Черкаської обл за КОАТУУ 7122855100
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ 410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти та науки України
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Періодичність: місячна, квартальна, річна.           Вотилівський НВК                
Одиниця виміру: грн, коп.                              
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Нарахо-вано доходів за звітний період (рік)  Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього Х 010   6 497,07 - - - - 1 467,84 Х Х Х Х 7 828,68 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020   Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030   Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040   Х Х Х Х - 1 467,84 Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050   Х Х Х Х - - Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки -  усього Х 070   Х Х Х Х Х Х 136,23 - - - Х Х
у тому числі:                              
Поточні видатки 2000 080   Х Х Х Х Х Х 136,23 - - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата праці  2110 100   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150   Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420   Х Х Х Х Х Х 136,23 - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х Х - - - - Х Х
                               
Капітальні трансферти до бюджету розвитку 2450 610 -   Х Х Х Х Х -     -   Х
Внутрішнє кредитування 4100 620 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
Надання внутрішніх кредитів 4110 630 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 640 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 650 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 660 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
Повернення внутрішніх кредитів 4120 670 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
   Повернення кредитів органами державного управління інших  рівнів 4121 680 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
    Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями 4122 690 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
   Повернення інших внутрішніх кредитів 4123 700 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
Зовнішнє кредитування 4200 710 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
Надання зовнішніх кредитів 4210 720 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
Повернення зовнішніх кредитів 4220 730 Х   Х Х Х Х Х Х     Х   Х
                               
Керівник              Л.М.Гнатюк            
      (підпис)       (ініціали, прізвище)            
Головний бухгалтер             С.А.Шуляка            
"09"жовтня 2017 року     (підпис)       (ініціали, прізвище)            
                               
Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
 
 

 

ЗВІТ  
   про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень  
                                                          (форма № 4-2д,  № 4-2м),                  
                                                                                        за ІІІ квартал 2017 р.  
                         
                      коди
Установа Відділ освіти Лисянської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ 02147167
Територія пл.Миру 27. см.Лисянка Лисянського р-н Черкаської обл за КОАТУУ 7122855100
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ 410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - -  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти та науки України  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
Періодичність: місячна, квартальна, річна.       Вотилівський НВК              
Одиниця виміру: грн, коп.                        
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Нараховано доходів за звітний період (рік) Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12
Надходження коштів – усього Х 010 72 005,51   -   - 72 005,51 Х Х   -
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків Х 020 72 005,51 Х Х Х Х 72 005,51 Х Х Х Х
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб Х 030   Х Х Х Х - Х Х Х Х
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти Х 040   Х Х Х - - Х Х Х Х
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки Х 050   Х Х Х Х - Х Х Х Х
Фінансування Х 060   Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки та надання кредитів- усього Х 070 72 005,51 Х Х Х Х Х 72 005,51 - Х Х
у тому числі:                        
Поточні видатки 2000 080 72 005,51 Х Х Х Х Х 72 005,51 - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 72 005,51 Х Х Х Х Х 72 005,51 - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 5 826,30 Х Х Х Х Х 5 826,30 - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160   Х Х Х Х Х   - Х Х
Продукти харчування 2230 170 43 919,21 Х Х Х Х Х 43 919,21 - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 660,00 Х Х Х Х Х 660,00 - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 21 600,00 Х Х Х Х Х 21 600,00 - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240   Х Х Х Х Х   - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 21 600,00 Х Х Х Х Х 21 600,00 - Х Х
  Оплата енргосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420   Х Х Х Х Х   - Х Х
Капітальні видатки 3000 430   Х Х Х Х Х   - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440   Х Х Х Х Х   - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450   Х Х Х Х Х   - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - - Х Х
    630                    
    640                    
    650                    
Внутрішнє кредитування 4100 630 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 650 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 - Х Х Х Х Х - - Х Х
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 - Х Х Х Х Х - - Х Х
                  - -    
                  - -    
                  - -    
                  - -    
Зовнішнє кредитування 4200 680 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 - Х Х Х Х Х - - Х Х
Повернення зовнішніх кредитів 4220 710 Х Х   Х   Х Х   Х  
                         
Керівник      Л.М.Гнатюк        
  (підпис)   (ініціали, прізвище)            
Головний бухгалтер     С.А.Шуляка        
  (підпис)   (ініціали, прізвище)            
                Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
               
               
                                                                     ЗВІТ  
 про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д,  № 4-3м)          
                                                      за ІІІ квартал 2017 р.  
                           
                        коди
Установа Відділ освіти Лисянської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ   02147167
Територія пл.Миру 27. см.Лисянка Лисянського р-н Черкаської обл за КОАТУУ   7122855100
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ   410
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету    0          
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   010 Орган з питань освіти та науки України  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)   1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
Періодичність: місячна, квартальна, річна       Вотилівський НВК                
Одиниця виміру: грн, коп.                          
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перера-ховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік)   Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   13 14
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010                     -
у тому числі:                          
Поточні видатки 2000 020 - - - - - - - -   - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - -   - -
Оплата праці  2110 040 - - - - - - - -   - -
  Заробітна плата 2111 050 - - - - - - - -   - -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - - -   - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - - - -   - -
Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - - - -   - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - - - -   - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - - -   - -
Продукти харчування 2230 110 - - - - - - - -   - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - - - -   - -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - - - -   - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - - -   - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 - - - - - - - -   - -
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - - -   - -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 - - - - - - - -   - -
  Оплата електроенергії 2273 180 - - - - - - - -   - -
  Оплата природного газу 2274 190 - - - - - - - -   - -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - - -   - -
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - - -   - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - - - -   - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - - -   - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - - - -   - -
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - - - -   - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - - - -   - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - - - -   - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - - -   - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - - -   - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - - -   - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - - -   - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - - -   - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - - -   - -
Стипендії  2720 340 - - - - - - - -   - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - - -   - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - - - -   - -
Капітальні видатки 3000 370   - - - -           -
Придбання основного капіталу 3100 380   - - - -           -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390   - - - -           -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400   - - - -           -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410   - - - -           -
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420   - - - -           -
Капітальний ремонт 3130 430   - - - -           -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440   - - - -           -
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450   - - - -           -
Реконструкція  та  реставрація  3140 460   - - - -           -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470   - - - -           -
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480   - - - -           -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - - -   - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - - -   - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - - -   - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - - -   - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - - -   - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - - -   - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - - -   - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - - -   - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - - -   - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - - -   - -
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - - - -   - -
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - - -   - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - - -   - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - - -   - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - - -   - -
Інші видатки 5000 640 X   X X X X X X X X X
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                          
                           
                           
Керівник        Л.М.Гнатюк          
  (підпис)     (ініціали, прізвище)            
Головний бухгалтер       С.А.Шуляка          
  (підпис)     (ініціали, прізвище)            
"09"жовтня 2017 року
            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
   
               
               
ЗВІТ    
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)        
за ІІІ квартал 2017 р.    
                коди    
Установа Відділ освіти Лисянської районної державної адміністрації за ЄДРПОУ 02147167    
Територія пл.Миру 27. см.Лисянка Лисянського р-н Черкаської обл за КОАТУУ 7,123E+09    
Організаційно-правова форма господарювання Орган державної влади за КОПФГ 410    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0              
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Орган з питань освіти та науки України    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами    
Періодичність: квартальна, річна       Вотилівський НВК        
Одиниця виміру: грн, коп.                    
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 2 871 829,00 2 175 542,00 - 1 804 795,00 1 804 792,18 2,82    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 2 871 829,00 - - 1 804 795,00 1 804 792,18 2,82    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 2 584 674,00 - - 1 656 941,00 1 656 940,39 0,61    
Оплата праці  2110 040 2 116 850,00 1 593 523,00 - 1 352 785,00 1 352 784,42 0,58    
  Заробітна плата 2111 050 2 116 850,00   - 1 352 785,00 1 352 784,42      
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060     -          
Нарахування на оплату праці 2120 070 467 824,00 359 927,00 - 304 156,00 304 155,97      
Використання товарів і послуг 2200 080 287 155,00   - 147 854,00 147 851,79 2,21    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 36 193,00 - - 21 905,00 21 905,00      
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 1 600,00 1 000,00 - -        
Продукти харчування 2230 110 27 387,00 31 006,00 - 17 791,00 17 790,86      
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 8 460,00 - - 2 184,00 2 183,62      
Видатки на відрядження 2250 130 6 740,00 - - 725,00 724,19      
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - -          
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 206 275,00 164 772,00 - 105 249,00 105 248,12 0,88    
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -    
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170                
  Оплата електроенергії 2273 180 32 125,00     16 969,00 16 968,97      
  Оплата природного газу 2274 190                
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 174 150,00     88 280,00 88 279,15      
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 500,00 - - - - -    
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -    
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 500,00 500,00            
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320           -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -    
Стипендії  2720 340 - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350           -    
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -    
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -    
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -    
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -    
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -    
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -    
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -    
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -    
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -    
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -    
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -    
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -    
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -    
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X 24 814,00 X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -    
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                    
Керівник          Л.М.Гнатюк      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)      
Головний бухгалтер         С.А.Шуляка      
"09"жовтня 2017 року     (підпис)   (ініціали, прізвище)      


Обновлен 29 ноя 2017. Создан 15 ноя 2017  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником